Desfășurarea stagiului de practică

Desfășurarea stagiului de practică
proiect  ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”
contract POSDRU/161/2.1/G/136211


București, 11 iulie 2014,
Sala CO 001, Facultatea IMST,
Universitatea POLITEHNICA din București

 

Astazi 11 iulie, studenții grupului țintă din cadrul proiectului ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” au încheiat instruirea teoretică a stagiului de practică – modelare ți creare de programe pentru mașinile unelte.

news1

În perioada 14 iulie - 05 septembrie, studenții practicanți își vor continua stagiul la agenții economici implicați în proiect.
Repartizarea studenților la partenerii de practică s-a făcut funcție de opțiunile acestora, de media de absolvire a anului II de studii și de rezultatele obținute la evaluările din perioada instruirii teoretice.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.


Expert comunicare
Luminița GEORGESCU