Program repartizări

 

PROGRAMUL REPARTIZARILOR CAMINELOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 VA FI DISPONIBIL ULTERIOR. 

 

 

Documente si Taxe

A. Documente necesare pentru cazare

 1. Repartiţia - se ridică din sala CD 008;
 2. Contractul de închiriere - se ridică din sala CD 008;
 3. Cererea pentru viza de flotant - se completează de solicitant în sala CD 008;
 4. Cartea de identitate în original şi copie/ împuternicirea notarială. (daca este cazul)
 5. Documente doveditoare pentru acordarea gratuității. (daca este cazul)

 B. Taxe:

 • 200 lei * reprezentand chiria pentru luna Octombrie 2019
 • Dupa finalizarea procesului de redistribuire locurile neocupate vor putea fi puse la dispozitie si altor categorii de studenti din UPB (repetenti, studenti cu taxa) cat si studentilor altor Universitati din Bucuresti la tariful de 400lei/locul/luna, achitati anticipat pentru fiecare 3 luni, adica in transe de cate 1200lei/locul/3 luni. (Anunt cazari)

 

 IMPORTANT!*

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate la plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav şi sever etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, următoarele documente, care vor fi păstrate de comisie, la Comisia de cazare a Facultății, după caz,:

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi a unei adeverințe, în original, eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar/UniversitateCAZUL: studenții copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu legea 1/2011, funcțiile didactice auxiliare sunt cele de: a)bibliotecar, documentarist, redactor; b)informatician; c)laborant; d)tehnician; e)pedagog școlar; f)instructor de educație extrașcolară; g) asistent social; h)corepetitor; i)mediator școlar; j)secretar; k)administrator financiar/contabil; l)instructor-animator; m)administrator de patrimoniu);

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi copiile simple a certificatelor de deces ale ambilor părinți/certificatul de deces al parintelui decedat CAZUL: studenți orfani de unul sau ambii părinți;

ü  Adeverință originală eliberată de centrul de plasament din care provine studentul solicitant – CAZUL: studenți proveniți dintr-un centru de plasament;

ü  Documente prin care solicitantul dovedește faptul ca este bursier al statului romanCAZUL: studenți străini bursieri ai statului român;


ü  Copia simplă a certificatului naștere solicitant/ă, copia simplă şi originalul certificatului doveditor care atesta faptul că cel puţin unul dintre părinţi are calitatea de erou-martir al Revoluției Romane din 1989CAZUL: studenți copiii eroilor-martiri ai Revoluției Romane din decembrie 1989;

ü  Certificat/adeverință în original/originală şi copiile simple ale acestora, prin  care se ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8), Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008 – CAZUL: studenții cu handicap grav şi accentuat.

 

 

OBS: NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDĂRII GRATUITĂȚII/REDUCERII ÎN MOMENTUL RIDICĂRII REPARTIȚIEI, CONDUCE LA ACHITAREA INTEGRALĂ A TAXEI DE CAZARE !!!!! 

Documente necesare pentru cazare
-       Repartiţia;
-       Contractul de închiriere;
-       Cererea pentru viza de flotant;
-       Cartea de identitate în original şi copie;
-       Un timbru fiscal de 4lei.

Program repartizari

 

Studenții care nu au primit un loc în căminele Facultății IMST sau nu au ridicat repartizarea în intervalul prestabilit sunt așteptați,  MIERCURI (5.10.2016) orele 9:00-11:00, JOI (6.10.2016) orele 9:00-11:00 sau VINERI (7.10.2016) orele 9:00 – 9:30, la DECANAT în vederea depunerii unei cereri de solicitare loc vacant cămin.

La analiza cererilor pentru locurile rămase disponibile în cămin se vor respecta aceleași reguli aplicate și în perioada 29.09.2016-1.10.2016

 

Doctoranzii Facultatii de INGINERIA și MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE care doresc să locuiască, în anul universitar 2016/2017, în camin, trebuie să completeze o cerere de precazare pe data de 28.09.2016 (între orele 9:30 – 15:30 ) sau pe 29.09.2016 (15:00 – 18:00), în sala CD008.

Cererile depuse vor fi aprobate in limita locurilor disponibile!

 

Zilele în care se efectuează repartizarea pentru cazare:

 • Joi, 29.09.2016 / ora 9,00: studenţii integralişti din anii II-IV-licenţă şi anul II masterat;
 • Vineri, 30.09.2016 / ora 8,00: studenţii admişi la Facultatea I.M.S.T. în anul I licenta si masterat;
 • Sâmbătă, 01.10.2016 / ora 9,00:studenţii Facultăţii I.M.S.T. cu restanţe (în limita locurilor disponibile: n-1, n-2 etc.)

Joi, 29.09.2016

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

10  MG  9.00

900 - 1000

9.00 > MG  8.50

1000 - 1100

8.50 > MG  8.00

1100 – 1230

8.00 > MG  7.50

1230 – 1330

7.50 > MG  5.00

1330

 

Vineri, 30.09.2016

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

I LICENTA

I MASTERAT

10  MG  9.50

800 - 900

9.50 > MG  9.00

900 - 1000

9.00 > MG  8.50

1000 - 1100

8.50 > MG  8.00

1100 - 1300

8.00> MG  7.50

1300 - 1400

7.50 > MG  7.00

1400 - 1500

7.00 > MG  5.00

1500 -

 

Sambata, 1.10.2016

 

Anul de studii

Ora

N-1

N-2

>N-2

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

900

1030

1130


Punctele de incasare a regiei de camin vor fi stabilite si afisate in ziua cazarii.

REPARTIZAREA STUDENTILOR IN CAMIN SE VA FACE DOAR IN INTERVALUL ORAR STABILIT PENTRU FIECARE CATEGORIE!

 

Etape cazare

Etapele cazarii: 

Etapa 1 02.10.2020 – Studenții din anul I Licență

Etapa 2 03.10.2020 – Studenții integraliști din anii II, III și IV Licență și cazurile sociale

Etapa 3 04.10.2020 – Studenții restanțieri din anii II, III, și IV Licență ( în limita locurilor disponibile)


 

 • Repartiţia de cazare se va ridica din sala CD 008PERSONAL în baza C.I. sau în baza unei împuterniciri notariale;
 • Plata taxei de cazare in cuantum de 250 lei*, reprezentand chiria pe luna octombrie, se va efectua online (click aici);
 • Ridicare documente repartizare
 • Prezentarea cu documentele primite, la administratia caminului unde studenta/studentul a fost repartizata/repartizat.

 


IMPORTANT!*

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate la plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav şi sever etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, următoarele documente, care vor fi păstrate de comisie, la Comisia de cazare a Facultății, după caz,:

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi a unei adeverințe, în original, eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar/Universitate – CAZULstudenții copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu legea 1/2011, funcțiile didactice auxiliare sunt cele de: a)bibliotecar, documentarist, redactor; b)informatician; c)laborant; d)tehnician; e)pedagog școlar; f)instructor de educație extrașcolară; g) asistent social; h)corepetitor; i)mediator școlar; j)secretar; k)administrator financiar/contabil; l)instructor-animator; m)administrator de patrimoniu);

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi copiile simple a certificatelor de deces ale ambilor părinți/certificatul de deces al parintelui decedat – CAZUL: studenți orfani de unul sau ambii părinți;

ü  Adeverință originală eliberată de centrul de plasament din care provine studentul solicitant – CAZULstudenți proveniți dintr-un centru de plasament;

ü  Documente prin care solicitantul dovedește faptul ca este bursier al statului roman –CAZULstudenți străini bursieri ai statului român;

 

ü  Copia simplă a certificatului naștere solicitant/ă, copia simplă şi originalul certificatului doveditor care atesta faptul că cel puţin unul dintre părinţi are calitatea de erou-martir al Revoluției Romane din 1989 – CAZULstudenți copiii eroilor-martiri ai Revoluției Romane din decembrie 1989;

ü  Certificat/adeverință în original/originală şi copiile simple ale acestora, prin  care se ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8), Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008 – CAZULstudenții cu handicap grav şi accentuat.

 

 

OBS: NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDĂRII GRATUITĂȚII/REDUCERII ÎN MOMENTUL RIDICĂRII REPARTIȚIEI, CONDUCE LA ACHITAREA INTEGRALĂ A TAXEI DE CAZARE !!!!! 

Analiza cererilor

Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele IIR:

1. Cazuri sociale

2. Studenţii admişi la Facultatea IIR în anul I - studii de Licență; 

3. Studenţii integralişti din anii II, III, IV;

4. Doctoranzii Şcolii doctorale IIR;

5. Studenţii Facultăţii IIR care au restanţe: n-1, n-2 etc.