Burse de studiu

2021-2022


Informatii burse
 
Semestrul I 
 

 

2019 - 2020 


Propuneri Burse de performanta (Semestrul al II-lea, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul I (Semestrul al II-lea, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul II (Semestrul al II-lea, 2019-2020)
LISTA STUDENTI LIPSA IBAN PLATFORMA 

 

Pentru orice explicație/clarificare privind atribuirea burselor, vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, intr-una dintre urmatoarele zile:


- Marti 5.11.2019 între orele 10:00 - 12:00;

- Miercuri 6.11.2019 între orele 10:00 - 12:00;

- Joi 7.11.2019 între orele 15:30 - 16:30;

Va rugam ca, înainte de a va prezenta la Decanat, sa studiați cel putin urmatoarele documente:

 

Propuneri Burse de performanta (Semestrul I, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul I (Semestrul I, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul II (Semestrul I, 2019-2020)

 

 

 

  

 

2018 - 2019


 

Pentru orice explicație/clarificare privind atribuirea burselor, vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, intr-una dintre urmatoarele date:

 • luni 25.03.2019 (între orele 10:00 - 13:00);
 • marți 26.03.2019 (între orele 16:00 - 17:30);
 • miercuri 27.03.2019 (între orele 10:00 - 12:00);

 

Va rugam ca, înainte de a va prezenta la Decanat, sa studiați cel putin urmatoarele documente:

 
 
 
Pentru lămuriri/explicații legate de atribuirea burselor vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, miercuri 14.11.2018 între orele 10:00 - 12:00 sau joi 15.11.2018 între orele 13:00 -15:00.
 
 
 

 

2017-2018

 


Pentru lămuriri/explicații legate de atribuirea burselor vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, miercuri între orele
10:00 - 12:00 sau joi între orele 14:00 -16:00.
 
 
 
 
 2014-2015

 

  Formular burse de performanta

Regulament acordare burse (ultima actualizare: 12.09.2019)

 

Burse sociale

2021-2022Informatii burse
 
Semestrul II
 

Pentru studenții care doresc obținerea unei Burse Sociale aferenta semestrului II al anului universitar 2021-2022 trebuie să depuna, on-line, la secretariatul facultății, un dosar care să conțină documentele aferente conform Regulamentului de acordare al burselor. 

Conținut DOSAR:

 • Cerere, formular tip;
 • Declarație de venituri, formular tip;
 • Adeverință din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte și, eventual, ale studentului, cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar, (Decembrie 2021, Ianuarie 2022, Februarie 2022);
 • Adeverințe din care să rezulte veniturile lunare nete ale soțului sau soției (dacă este cazul) cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar  (Decembrie 2021, Ianuarie 2022, Februarie 2022);
 • Adeverință de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență ori copie după certificatul de naștere pentru frații (surorile) sau copiii studentului, care nu au împlinit vârsta de școlarizare (6 ani).
 • În cazul în care nu sunt realizate venituri pe ultimele 3 luni  (Decembrie 2021, Ianuarie 2022, Februarie 2022), dosarul trebuie să conțină o Declarație notarială pe proprie răspundere a fiecărui membru însoțită de documente justificative care să ateste faptul că persoana respectivă nu are niciun venit ( Anchetă socială).

Note:

1.Toate documentele se scanează și se trimit către Comisia de Burse a facultății, pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sub forma unei arhive (fișier .zip / .rar) denumite Dosar_BS_Nume_prenume. Subiectul mesajului ce conține arhiva va fi: Dosar Bursa Sociala - Nume Prenume.

2. Dosarul final se trimite o singură dată fără alte completări ulterioare.

3.Perioada de depunere a documentelor:28.02.2022/8:00 - 18.03.2022/16:00.

4.Dosarele care nu conțin, în clar, documente justificative care să ateste veniturile nete, nu vor fi analizate.

5.Salariul de baza minim net pe economie este de 1524 RON.

6.Se accepta adeverinte ANAF eliberate numai pentru lunile Decembrie 2021, Ianuarie 2022, Februarie 2022.

 
 

2020-2021
Informatii burse
 
Semestrul I 
 

Conținut DOSAR BURSE SOCIALE: 

 • Cerere, formular tip;
 • Declarație de venituri, formular tip;
 • Adeverință din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte și, eventual, ale studentului, cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar (septembrie, august si iulie);
 • Adeverințe din care să rezulte veniturile lunare nete ale soțului sau soției (dacă este cazul) cu 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar (septembrie, august si iulie);
 • Adeverință de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență ori copie după certificatul de naștere pentru frații (surorile) sau copiii studentului, care nu au împlinit vârsta de școlarizare.
 • In cazul în care nu sunt realizate venituri pe ultimele 3 luni (septembrie, august și iulie), dosarul trebuie să conțină o Declarație notarială pe proprie raspundere a fiecarui membru.
 • Salariul de baza minim net pe economie:1346 Ron
  • Toate documentele se scaneaza si se trimit sub forma unei arhive denumite Dosar_BS_Nume_prenume către Comisia de Burse a facultații pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Titlul mesajului ce contine arhiva va fi: Dosar Bursa Sociala-Nume Prenume.
  • Perioada depunere documente: 07.10.2020-23.10.2020
 

 

 


2019-2020

 

Semestrul II

INFORMAȚII BURSE 


Va rugam ca, înainte de a solicita clarificari, sa studiați cel putin urmatoarele documente:

Anunț burse sociale semestrul al II-lea 
Propuneri Burse Sociale Licenta semestrul al II-lea 2019 -2020 
LISTA STUDENTI LIPSA IBAN PLATFORMA 

 


 

 

Pentru orice explicație/clarificare privind atribuirea burselor, vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, intr-una dintre urmatoarele zile:

- Marti 5.11.2019 între orele 10:00 - 12:00;
- Miercuri 6.11.2019 între orele 10:00 - 12:00;
- Joi 7.11.2019 între orele 15:30 - 16:30;

Va rugam ca, înainte de a va prezenta la Decanat, sa studiați cel putin urmatoarele documente:

 

Propuneri Burse Sociale Licenta semestrul I 2019 -2020

 

Formular - Declarație de venituri

Dosare burse sociale

 

 

 

2018-2019

 


Semestrul II

 

Pentru orice explicație/clarificare privind atribuirea burselor, vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, intr-una dintre urmatoarele date:

 • luni 25.03.2019 (între orele 10:00 - 13:00);
 • marți 26.03.2019 (între orele 16:00 - 17:30);
 • miercuri 27.03.2019 (între orele 10:00 - 12:00);

Va rugam ca, înainte de a va prezenta la Decanat, sa studiați cel putin urmatoarele documente:

Propuneri burse sociale

 

Următorii studenți trebuie să depună, in perioada 11.03.2019 -15.03.2019, documente în completarea dosarului de bursa socială. Titularii dosarelor incomplete la data de 16.03.2019 vor fi declarați neeligibili pentru a fi propusi pentru obținerea unei burse socială. Informații suplimentare se pot primi de la secretara de an.

-Licență anul III

-Licență anul IV

 

Acte pentru burse sociale

Invitatie intalnire burse sociale

 

Semestrul I

Propuneri burse sociale

Anunt depunere dosare burse sociale

Documente - dosar bursă socială

 

Formular - Declarație de venituri

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 


Semestrul II

  
Pentru lămuriri/explicații legate de atribuirea burselor vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, miercuri între orele
10:00 - 12:00 sau joi între orele 14:00 -16:00.
 
 
 

Documente - dosar bursă socială

Cerere pentru depunerea dosarului pentru bursă socială

Formular - Declarație de venituri

Dosare burse sociale

 

Semestrul I

Dosare depuse care nu au fost propuse pentru burse sociale

Propuneri burse sociale (Semestrul I, 2017-2018) 

Dosare burse sociale

 

Formular - Declarație de venituri

 

2016-2017

 


Propuneri burse sociale (Semestrul I, 2016-2017)

Anunt - Burse de ajutor social (semestrul II, 2016-2017) 

 

Propuneri burse de ajutor social (Semestrul I, 2016-2017)

Formular - Declarație de venituri 

Anunt - Burse de ajutor social (semestrul I, 2016-2017)

2015-2016 


 Burse de ajutor social (Semestrul II, 2015 - 2016)

 Burse de ajutor social (Semestrul I, 2015 - 2016)

 

Propuneri Burse

Propuneri burse 

Anul Universitar 2021-2022

 

Semestrul I

Burse de Performanta 

Burse Merit gradul I 

Burse Merit gradul II 

Burse Sociale 

Burse de performanta

2021-2022


Propuneri Burse de performanta (Semestrul al II-lea, 2021-2022)


 

Informatii burse
 
Semestrul I 
 

Conținut DOSAR BURSE PERFORMANTA:
cererea însoțită de C.V., lista cu participări la concursuri profesionale, lucrări și articole publicate, participarea la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare.

 • Toate documentele se scaneaza si se trimit sub forma unei arhive denumite Dosar_BP_Nume_prenume către Comisia de Burse a facultații pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @fiir.pub.ro. Titlul mesajului ce contine arhiva va fi: Dosar Bursa de Performanta-Nume Prenume.
 • Perioada depunere documente: 06.10.2021-20.10.2021


Cerere de acordare bursa de performanta

 

 

 


2019 - 2020

 

Propuneri Burse de performanta (Semestrul al II-lea, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul I (Semestrul al II-lea, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul II (Semestrul al II-lea, 2019-2020)
LISTA STUDENTI LIPSA IBAN PLATFORMA 

 

Pentru orice explicație/clarificare privind atribuirea burselor, vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, intr-una dintre urmatoarele zile:


- Marti 5.11.2019 între orele 10:00 - 12:00;

- Miercuri 6.11.2019 între orele 10:00 - 12:00;

- Joi 7.11.2019 între orele 15:30 - 16:30;

Va rugam ca, înainte de a va prezenta la Decanat, sa studiați cel putin urmatoarele documente:

 

Propuneri Burse de performanta (Semestrul I, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul I (Semestrul I, 2019-2020)
Propuneri Burse de merit - gradul II (Semestrul I, 2019-2020)

 

 

 

  

 

2018 - 2019


 

Pentru orice explicație/clarificare privind atribuirea burselor, vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, intr-una dintre urmatoarele date:

 • luni 25.03.2019 (între orele 10:00 - 13:00);
 • marți 26.03.2019 (între orele 16:00 - 17:30);
 • miercuri 27.03.2019 (între orele 10:00 - 12:00);

 

Va rugam ca, înainte de a va prezenta la Decanat, sa studiați cel putin urmatoarele documente:

 
 
 
Pentru lămuriri/explicații legate de atribuirea burselor vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, miercuri 14.11.2018 între orele 10:00 - 12:00 sau joi 15.11.2018 între orele 13:00 -15:00.
 
 
 

 

2017-2018

 


Pentru lămuriri/explicații legate de atribuirea burselor vă invităm la Decanatul Facultății, sala CD 014, miercuri între orele
10:00 - 12:00 sau joi între orele 14:00 -16:00.
 
 
 
 
 2014-2015

 

  Formular burse de performanta

Regulament acordare burse (ultima actualizare: 12.09.2019)

 

Burse ARCTIC

CONDITIILE DE APLICARE PENTRU POTENTIALII PARTICIPANTI LA CONCURSUL DE BURSE PRIVATE sunt urmatoarele:
1. Sa fie student in anul III sau IV de studii sau respectiv masterand al Facultatii IMST;
2. Sa aiba media anului universitar anterior (2016-2017) de minim 8.50;
3. Sa fie integralist in anul universitar anterior (2016-2017);
4. Sa aiba activitatate extracuriculara (probabila prin existenta unor teme de cerc stiintific comunicate / sustinute in sesiunea cercurilor stiintifice studentesti din anul universitar anterior (2016-2017).

OFERTA ARCTIC SA INCLUDE:

A1. PENTRU BURSE, SUMA DE 800 LEI LUNAR, TIMP DE 10 LUNI (incepand cu luna Decembrie 2017).
IMPORTANT:
Acordarea burselor NU ESTE conditionata de existenta unei perioade de angajare in firma ulterior absolvirii programului de studii de licenta / master.
PENTRU APLICAREA la cele 6 (SASE) burse scoase la concurs de firma ARCTIC SA trebuie trimise de catre fiecare aplicant:
a. copii ale documentelor ce atesta conditiile de eligibilitate precizate anterior la punctele 1...4
b. un CV model Europass, pe adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
c. O cerere tip de acordare a bursei, dupa modelul template atasat.
cu rugamintea de a adresa cu cc si catre  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  toate documentele transmise catre Arctic SA pentru a avea o evidenta a aplicantilor si la nivelul facultatii.
TERMENUL LIMITA PANA LA CARE SE POATE FACE TRIMITEREA DOCUMENTELOR DE APLICARE ESTE DATA DE 20.11.2017.
Dupa data de 21.11.2017 se va anunta lista persoanelor inscrise si se vor transmite solicitantilor detalii privind organizarea in Bucuresti a unui interviu final de selectie a acestora, complementar setului de documente transmise prin e-mail.

A2. Acordarea de suport tehnic in elaborarea proiectului de diploma / lucrarii de disertatie, in parteneriat cu reprezentantii firmei ARCTIC SA, pe tematici de interes solicitate de firma (pentru studentii din anii terminali de studii la licenta / master);
A3. Posibilitatea efectuarii perioadei de internship in firma ARCTIC SA (pentru studentii din anul III de studii)
A4. Posibilitatea de incheiere a unui contract de munca full-time pentru perioadele extrascolare (din afara semestrelor de studii / ulterior finalizarii studiilor);
A5. Posibilitatea de participare la evenimente si workshop-uri organizate de firma.
INSCRIERI PENTRU ACTIVITATILE A2...A4 se fac prin adresarea de solicitari scrise la AMBELE adrese de e-mail de mai jos:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B. Departamentele din firma in care urmeaza a se desfasura activitatea studentilor in perioadele de internship / selectati pentru angajare sunt urmatoarele:
1. Productie,
2. Ingineria productiei;
3. Planificarea productiei;
4. Automatizari (inclusiv Robotica Industriala);
5. Supply chain;
6. After Sales;
7. Financiar-contabil;
8. Marketing;
9. IT.

Intrebari suplimentare privind oferta firmei ARCTIC SA pot fi adresate la cele doua adrese de e-mail susmentionate:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .