Admitere masterat 2017 - main

Masterat > Admitere

Admitere 2012

Admitere 2012

 

Masterat

 

Rezultate finale privind examenul de admitere la studii de masterat

 

Calendar ADMITERE

Etapa I

 • 3 - 19 septembrie 2012, inscriere: zilnic între orele 9:0015:00  (vezi lista salilor pentru inscrierea la fiecare specializare)
 • 19 septembrie 2012, ora 17:00 - Afisarea salilor (pe site)
 • 20 sau 21 septembrie 2012, orele 9:0012:00 - Sustinere proba orala (vezi planificarea pentru 21 septembrie)
 • 21 septembrie 2012, ora 17:00 - Afisarea rezultatelor preliminare
 • 22 septembrie 2012, orele 9:00 12:00 - Depunerea contestatiilor
 • 24 septembrie 2012, ora 10:00 - Afisarea rezultatelor finale
 • 24 septembrie 2012, orele 10:0016:00 - Inmatricularea

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până cel tarziu la data de 24.09.2012, diploma de licenţă/inginer în  original la Secretariatul facultatii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Etapa aII-a

 • 21 - 25 septembrie 2012 , inscriere: zilnic între orele 9:00 – 15:00 (vezi lista salilor pentru inscrierea la fiecare specializare)
 • 25 septembrie 2012, ora 17:00 - Afisarea salilor (pe site)
 • 26 septembrie 2012, orele 9:00 – 12:00 - Sustinere proba orala
 • 26 septembrie 2012, ora 17:00 - Afisarea rezultatelor preliminare
 • 27 septembrie 2012, orele 9:00 – 12:00 - Depunerea contestatiilor
 • 28 septembrie 2012, ora 10:00 - Afisarea rezultatelor finale
 • 28 septembrie 2012, orele 9:00 – 11:00 - Inmatricularea

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până cel tarziu la data de 28.09.2012 , diploma de licenţă/inginer în original la Secretariatul facultatii . Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

 

Lista inscriere Master 2012 - Departamentul TCM (IPFP, IAAC, IEMA, CIMA, INPN, DIPI, IMPC)

Lista inscriere Master 2012 - Departamentul MSP (CIST, CMP, ETR, MIIV, MSP, Rb)

 

Admitere Studii Masterat

 

Program studiu (specializare)

Domeniu

Departament

1

Design industrial şi produse inovative

Inginerie industrială

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

2

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

3

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

4

Inginerie avansată asistată de calculator

5

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Materiale suport tematica:

Inginerie şi management

6

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

7

Inginerie economică şi managementul afacerilor

 Materiale suport tematica:

8

Inovation and integrative technology (lb. engleză, cu taxa)

9

Conception integree des systemes technologiques (lb. franceză)

Inginerie industrială

Mașini și Sisteme de Producție

10

Concepţie şi management în productică

11

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

12

Maşini şi sisteme de producţie

13

Echipamente pentru terapiii de recuperare

14

Robotică

Mecatronică şi robotică

15

Ingineria calităţii

Inginerie industrială

Tehnologia Materialelor și Sudare

16

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

17

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

18

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

19

Siguranţa şi integritatea structurilor

Inginerie mecanică

Rezistența materialelor

20

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Inginerie industrială

Teoria mecanismelor și roboților

21

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Inginerie şi management

22 Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic

Ştiinţele Educaţiei

Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

23 Studii culturale europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

24 Comunicare managerială

Ştiinţele comunicării