Proceduri

Proiecte de dezvoltare

 


 

In continuare se prezinta forma consolidata si sinteza Procedurii de Sistem „Dezvoltare-Contractare proiecte” și Anexele la aceasta – în format editabil, în vederea asigurării unui mod de lucru unitar și eficient în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte.

Procedura de Sistem „Dezvoltare-Contractare proiecte”

Sinteza Procedurii de Sistem „Dezvoltare-Contractare proiecte”

 

 Decizii


 Decizia Nr.583 / 01.07.2014

 


 

 

Program cooperare Finlanda

Strategie

Premise

6 CENTRE DE CERCETARE

CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi

OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice,

PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale,

CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare,

CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată,

ICIP/ International Centre of Integrative Projects ‐ definit într‐un parteneriat public‐privat.

ȘCOALA DOCTORALĂ – IIR

1 - Stabilirea temelor de cercetare de doctorat inainte de admitere (septembrie)

2 - Stabilirea laboratoarelor de cercetare din IIR (se permite accesul pe baza unei proceduri)

3 - Accesul (internet/intranet) la informatiile legate de echipamentele de cercetare, caracteristicile acestora, programarea efectuării cercetării experimentale.

4 - Programarea de cursuri speciale in cadrul Școlii de Studii Avansate (ptr. doctoranzi)

5 - Stabilirea de contracte de colaborare de tip parteneriat de cercetare cu mediul industrial

Acțiunea 1 - Definirea unor laboratoare de cercetare performante

1 - Echipa de cercetare

2 - Directiile de cercetare

3 - Aparatura de cercetare si programe software

4 - Parteneri industriali

5 - Procedura de acces in laborator

6 - Persoana de contact

7 - Adresa si localizarea

Acțiunea 2 - Centrul de proiecte si programe de cercetare

1 - Definirea (amenajarea) unui spatiu cu această destinație

2 - Echipare minimală cu logistica necesară

3 - Formarea echipelor de proiect

4 - Conceperea formularelor/anexelor pentru propunerile de proiecte

5 - Discuții cu partenerii industriali

6 - Persoana de contact

7 - Adresa si localizarea

Acțiunea 3 - Conectarea cu rețelele de cercetare in mediul real/virtual

Exemplu:

University Industry Innovation Network

UIIN is a resource and networking platform fostering the exchange of knowledge and information between universities and industry.

TechAdvance™ Technology Assessment Workshop (17.09.2012 în Amsterdam)

Acțiunea 4 - Sesiuni stiințifice organizate de facultate

1 - Sesiunea Știintifică Studențească (în luna mai și temele de cercetare listate la 01 noiembrie)

2 - Școala de vara

3 - Workshop Știintific cu participarea firmelor (octombrie)

Acțiunea 5 - Intărirea legăturii cu mediul economic

Relatie stransă cu Centrul de legătură cu mediul socio‐economic (CLEMSE), înfiinţat prin decizie a Senatului UPB, care are rolul de legătură între facultățile universității, pe de‐o parte, şi actorii din mediul socio‐economic, pe de altă parte.

Acțiunea 6 - Promovarea spiritului antreprenorial în cercetare

Susţinerea cu precădere a activităților de cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunități de afaceri, inclusiv prin crearea de firme ”spin‐off” / ”start‐up”, după modelul universităţilor de prestigiu.

Acțiunea 7 - Iniţierea şi susţinerea unui sistem intern de stimulare financiară a cercetării

1 - Promovarea rezultatelor ştiinţifice remarcabile ‐ brevete naționale şi internaționale aplicate şi valorizate industrial

2 - Repartizarea către facultate a cotei părți din regiile granturilor

3 - Îndrumarea studenților și includerea lor în echipe mai largi care să lucreze sub îndrumarea unui cercetător experimentat la teme de interes major şi susţinerea financiară a acestora

Centre de cercetare

Nr.

crt.

Denumire centru de cercetare (acronim)

Director centru

Date de contact
(telefon, fax, e-mail)

1

Centrul de tehnologii avansate (CTANM)

Prof.dr.ing. SAVU Tom

Tel: 021.316.9575; 021.402.9721
Fax: 021.316.9576
0724.892.180

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Centrul național de cercetare a performanțelor sistemelor tehnologice (UPB-OPTIMUM)

Prof.dr.ing. ZAPCIU Miron

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Centrul de cercetare, consultanţă şi pregătire privind managementul şi ingineria întreprinderilor industriale virtuale (UPB-PREMINV)

Prof. dr. ing. GURAN Marius

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Centrul de cercetare, consulting și asistență tehnică în ingineria materialelor și sudare (CAMIS)

Conf.dr.ing. AMZA Catalin

021 402 9541

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Centrul de cercetări de mecanică aplicată (CCMA)

Prof. dr. ing. CONSTANTINESCU Dan

021 402 9211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

International Centre of Integrative Projects (ICIP)

Prof.dr.ing. GHEORGHE Marian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Centrul de cercetare științifică pentru materiale noi, tehnologii de prelucrare, formare și certificare personal (CMT-PERS)

Prof. dr. ing. IACOBESCU Gabriel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Centrul de cercetare, inovare și transfer tehnologic pentru robotică, fabricație digitală, logistică industrială și inginerie medicală (CCITT-RFDLIIM)

Prof.dr.ing. NICOLESCU Florin Adrian

Fax. 021 269 1332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subcategorii