06.12 ROB

Secţiunea 06.12 - ROBOTICĂ

 

Premiul I - 7. Studii teoretice şi cercetari experimentale privind elaborarea unei proceduri de evaluare experimentalǎ a parametrilor de performanţǎ (precizie de poziţionare, repetabilitate in poziţie şi precizie de generare a traiectoriei) pentru RI de tip braţ articulat Kawasaki FS10E şi ABB IR 160 utilizând tehnici de mǎsurare cu sisteme de urmǎrire cu laser (laser traker).
Student: Ionuţ MACOVEI, anul I Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

Premiul I - 8. Studii teoretice şi cercetǎri experimentale privind aplicarea conceptelor de inginerie inversǎ în optimizarea prototipǎrii reperelor complexe utilizând sisteme de scanare digitizare cu laser.
Student: Alexandru FRUNZĂ, anul I Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

Premiul II - 23. Studii teoretice şi experimentale privind optimizarea comportǎrii termice a placilor cu componente electronice din structura PC în scopul creşterii performaţelor funcţionale ale acestora.
Student: Razvan HURBĂ, anul II Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

Premiul III - 22. Studii preliminare privind fundamentarea unor soluţii de comandǎ directǎ şi programare prin instruire a roboţilor educaţionali utilizând dispozitive de comunicaţii mobile de tip telefon inteligent.
Student: Cosmin CRISTOIU, anul II Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

Premiul III - 14. Realizarea practicǎ a unui robot mobil pentru inspecţie cu controller Arduino şi comandǎ de la distanţǎ prin dispozitiv de comunicaţie radio.
Studenţi: Dorian VATAVU, Master anul I Roboticǎ, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

Mențiune - 26. Optimizarea poziţionǎrii 3D a mainii mecanice a unui robot de tip braţ articulat destinat manipulǎrii sarcinilor mici (0.5kg), prin utilizarea controlerului AtMega, a modulelor PWM si H bridge.
Studenţi: Cristian BADIŢĂ, anul I Master Roboticǎ, Facultatea IMST,
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adrian OLARU, Departamentul MSP

06.17 RM

Secţiunea 06.17 - REZISTENŢA MATERIALELOR

Premiul I - 6. Evaluarea rezistenţei unor îmbinări înclinate prin lipire cu adeziv structural, între aderenţi din materiale diferite
Studenţi: Dorin RĂDESCU, Cristian PERCEMBLI, Răzvan Ionuţ ŞURCHE, anul II A, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Marin SANDU

Premiul I - 15. Proiectarea şi analiza unui rotor de turbină eoliană cu soliditate ridicată
Studenţi: Constantin Valentin EPURAN, Bogdan PĂTRĂU, anul IV, FILS-filiera engleză
Conducători ştiinţifici: Conf. dr. ing. Ştefan SOROHAN, Prof. dr. ing. Nicolae CONSTANTIN

Premiul II - 1. Studiu privind amplasarea optimală a unei centuri de rigidizare pe o manta tronconică cu perete subţire
Studenţi: Andrei Tudor SĂNDULESCU, Ionelia SÎMBOTIN, anul II E, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Marin SANDU

Premiul II - 22. Simularea cu elemente finite a dezgheţării parbrizului unui autovehicul rutier
Student: Stelian IVAN anul II Master, Siguranţa şi Integritatea Structurilor, Facultatea I.M.S.T
Conducător ştiinţific: Ş.l. dr. ing. Emil NUŢU

Premiul III - 2.Evaluarea tensiunilor reziduale din materiale plastice prin măsurări cu traductoare tensometrice rezistive
Studenţi: Mihai CHIRILOV, Florin Ionuţ BOACĂ, anul II E, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Marin SANDU

Premiul III - 25.Studiul stării de tensiune și deformație din structura unei mori de mărunțit sticlă
Studenți: Ionel OPREA, Dragoș STANCIU
Anul IV, Logistică Industrială, Facultatea I.M.S.T.
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gabriel JIGA

Menţiune - 8. Studiul proprietăţilor elastice ale materialelor din aplicaţiile MEMS şi al influenţei acestora asupra comportării micro-componentelor mecanice
Studenţi: Andrei NAZÂRU, anul III A, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Lidia VĂSESCU, anul III, Facultatea I.M.S.T
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Georgeta IONAŞCU

Menţiune - 21. Propagarea fisurilor pentru separarea capacului de bielă de corpul acesteia în procesul de fabricare
Student: Florin-Cristian ANTONACHE,
anul I Master, Siguranţa şi Integritatea Structurilor, Facultatea I.M.S.T
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU

Premii speciale:

Estimarea duratei de viaţă a tijei unui cilindru hidraulic
Studenţi: Diana AVĂDANI, Valentin IONIŢĂ, Alin-Valentin SIMION,
anul II A, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adriana SANDU

Aspecte de modelare pentru analiza dinamică a unui ou în mişcare de rotaţie
Studenţi: Alexa Sorina FRINCU, Diana Iulia RAUTESCU, anul II DA, Facultatea I.M.S.T
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Ştefan SOROHAN

Dezvoltarea unui soft de decizie pentru asigurarea calităţii pe baza metodei de regresie
Studenţi: Ciprian-Vicenţiu FILIPOIU, Paul SOLEA, anul II DA, Facultatea I.M.S.T
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Ştefan SOROHAN

06.09 LMCP

Secţiunea 06.09 - LEAN ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PRODUCTICĂ

 

Premiul I - 3. Reducerea costurilor la fabricația unei cutii de viteze auto prin robotizare
Student: Cristian CONSTANTINESCU, master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Sorin CROITORU, Departamentul MSP

Premiul I - 15. Aplicarea polivalentei si polideservirii în top-managementul organizației
Studenta: Anca-Cristina MARINESCU (PURICE), master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cristina MOHORA, Departamentul MSP

Premiul II - 4. Optimizarea timpului de soluționare a problemelor de calitate apărute pe parcursul ciclului de viață pentru autovehicule de serie
Studenta: Adelina Lacrămioara COSMA, master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Sorin CROITORU, Departamentul MSP

Premiul II - 21. Stand prototip de încercare a asamblării sistemelor mecanice din domeniul auto prin analiza comportării dinamice
Student: Marian Cătălin TIȚA, master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Miron ZAPCIU, Departamentul MSP

Premiul III - 5. Adaptarea grupului motopropulsor la autovehicule
Student: Constantin Marian COSMA, master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Ș.l.dr.ing. Dorel ANANIA, Departamentul MSP

Premiul III - 9. Model de cercetare interdisciplinară a factorilor interni și externi ai firmei utilizând logica fuzzy
Student: Daniel-Petru GHENCEA, master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Miron ZAPCIU, Departamentul MSP

Mențiune - 22. Managementul calității în industria de automobile
Student: Dănuț Ion TRANDAFIR, master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Ș.l.dr.ing. Dana TILINĂ, Departamentul MSP

Mențiune - 8. Fabricația asistată de calculator, aplicații pentru frezare și electroeroziune CNC
Student: Adrian FIERA, master CMP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Ș.l.dr.ing. Dorel ANANIA, Departamentul MSP

06.21 PIP

Secţiunea 06.21 - PRODUSE INOVATIVE - PROTOTIPURI

Premiul I 5. Prototip de sistem retrovizor pentru autovehicul
Studenți: Florin BOIȚEANU, Alexandru BUNESCU, Ionuț-Andrei BADEA, Eugen-Alexandru CHIREA, Ionuț Răzvan PANĂ, An II Ma IMPC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing. Bogdan ABAZA, Șef lucr. dr.ing. Camelia STANCIU 

Premiul I 1. Prototip de masa rotativă pentru centre de prelucrare cu 5 axe
Studenți: Iulian BUZATU, Marius TOLOS, An III MUSP, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Miron Zapciu

Premiul II 12. Sistem pentru măsurarea greutății aflate in vehicul
Studenți: Laura Daniela TOPLICEANU, Adelin-Mihail NĂPĂU, Alexandru –Emanuel RADU, Nelu-Mădălin GRECU, Gheorghe-Cristian RENTEA, An II Ma IMPC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing. Bogdan ABAZA, Șef lucr. dr.ing. Marius SPIROIU 

Premiul II 7. Sistem de îndepărtare a apei pentru geamurile laterale ale automobilului
Studenți: Petrică CATANĂ, Alexandru-Gabriel ROȘOIU, Alexandru Valentin NASTASIA, Vlad GROȘANU, Octavian GOGLEAZĂ, An II Ma IMPC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Marian GHEORGHE, Conf.dr.ing. Bogdan ABAZA

Premiul III 20. Consolă auto multifuncțională
Studenți: Irina-Alexandra GĂLĂȚEANU, Cristina-Marilena PETCU, Silviu-Ionuț TĂRĂȘINCĂ, Carmen Mariana VASILE, Ionuț Cosmin MARCU, Andrei-Costin DRAGOMIR, An II Ma IMPC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Șef lucr..dr.ing. Ioana PARASCHIV, Șef lucr. dr.ing. Marius SPIROIU 

06.14 SUDARE

Secţiunea 06.14 - SUDARE

 

Premiul I - 3. Cercetări privind pregătirea electrodului de wolfram și forma arcului electric la sudarea WIG
Student: Valentin SĂVULESCU, Anul I Master IMPSC, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Şl. Dr. Ing. Dumitru Titi CICIC, Şl. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU, Prof. Dr. Ing. Gabriel Iacobescu

Premiul I - 30. Pendularea magnetică a arcului electric de la procedeul MIG/MAG
Studenți: Adrian STĂNICĂ, Laurenţiu NICULESCU, Mihăiță PERPELEA, Anul II, IS, Facultatea IMST
Conducători științifici: Şl. Dr. Ing. Dumitru Titi CICIC, Şl. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU

Premiul II - 16. Cercetări privind influenta gazelor de protecţie utilizate la sudare asupra desfăşurării procesului de sudare
Student: Florin BURNETE, Anul I Master IMPSC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Şl. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU, Şl. Dr. Ing. Dumitru-Titi CICIC

Premiul II - 29. Caracterizarea ultrasonoră a materialelor sudate de tip PVC.
Studenți: Iustina BINDILEU, Alexandru LAZĂR, Florenţa BANICĂ, Andreea ICOVOIU,
Anul III, IMC, Facultatea IMST
Conducători științifici: Şl. Dr. Ing. Constantin PETRICEANU, Şl. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU

Premiul III - 4. Studii şi cercetări privind comportarea la sudare a îmbinărilor eterogene dintre un otel inoxidabil austenitic cu oţel carbon
Student: Elena Alexandra BESLIU, Anul II Master, IMPSC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Ionelia VOICULESCU, Şl. Dr. Ing. Ion Mihai VASILE

Premiul III - 15. Studiul comportării la coroziune a otelurilor cromate pentru armaturi din industria petrolieră
Studenţi: Alexandru GHERGHINITA, Ionuţ FLOREA, Nunuţ - Nicuşor DOBRIN, Anul III, IS, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Ionelia VOICULESCU, Şl. Dr. Ing. Ion Mihai VASILE

Mentiune - 10. Testarea rezistentei la coroziune a componentelor protejate cu diferite sisteme de acoperire
Studenţi: Ionuț Mădălin CÎRJAN, Mihai Ştefan BĂICOIANU, Ioan GLĂVAN, Anul III, IS, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Ionelia VOICULESCU, Şl. Dr. Ing. Ion Mihai VASILE

Mentiune - 19. Comportarea la coroziune a aliajelor bio-compatibile de titan
Student: Paul Gabriel TINCA, Anul I Master IMPSC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Ionelia VOICULESCU, Şl. Dr. Ing. Ion Mihai VASILE