Doctorat

Ședința pentru alegerea unui membru student doctorand în consiliul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică (posta vacant), în conformitate cu prevederile "REGULAMENTULUI privind organizarea alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti", va avea loc Vineri 02.04.2021, orele 18-19, in sistem online, pe canalul de Teams transmis studentilor doctoranzi.
Procedura de organizare a votului

● Ședința pentru alegerea conducerii Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în conformitate cu prevederile "REGULAMENTULUI privind organizarea alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti", va avea loc Joi 15.10.2020, orele 10-13, in sistem online, pe canalul de Teams transmis conducătorilor de doctorat.
Procedura de organizare a votului_MODEL 

Ședința pentru propunerea Directorului Școlii doctorale și alegerea membrilor Consiliului Școlii doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în conformitate cu prevederile "REGULAMENTULUI privind organizarea alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti", va avea loc Joi 14.04.2016, orele 12-14, sala CK 104.


● Candidaturile pentru funcția de Director al Școlii doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, însoțite de un plan de dezvoltare a Școlii doctorale se depun la Secretariatul Școlii doctorale până cel târziu Luni 11.04.2016, orele 12.


● Pentru validarea in Senat a alegerilor la scolile doctorale va fi nevoie de prezentarea fiselor de indeplinire a STANDARDELOR minimale de abilitare pentru candidatii la pozitia de Director SD corespunzator domeniilor în care aceștia au drept de conducere doctorat. Aceste fise vor fi prezentate la Secretariatul CSUD, odata cu procesele verbale ale sedintelor de alegeri si vor fi verificate de Cancelarul Senatului, Prof. Riposan, inainte de selectarea de catre CSUD a Directorilor SD.


Ședința pentru alegerea a 2 studenți – doctoranzi ca membri ai Consiliului Școlii doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în conformitate cu prevederile "REGULAMENTULUI privind organizarea alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti", va avea loc Luni 11.04.2016, orele 18 – 19, sala AN 028.