PLATA TAXELOR DE STUDII

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

TERMENUL LIMITA PENTRU PLATA TAXELOR AFERENTE SEMESTRULUI I ESTE 15.10.2021

TERMENUL LIMITA PENTRU PLATA TAXELOR AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA ESTE 15.03.2022


 

Plata taxelor se face în următoarele conturi:

 

1. Taxa anuală de școlarizare

2. Taxa de refacere disciplină

și taxă discipline facultative

BRD: RO97BRDE410SV98068754100  BCR: RO69RNCB0723000506250269

BCR: RO77RNCB0723000506250319

             

3. Taxa de înscriere la facultate

4. Taxa de înmatriculare

 BCR: RO42RNCB0723000506250270

BCR RO50RNCB0723000506250320

 

 

Conform HS nr. 77/08.10.2020, studenții din anul IV, studii de licență, care repetă pentru prima dată vor plăti valoarea taxei pe disciplină, iar cei care repetă a doua oară vor plăti integral valoarea taxei de școlarizare de 4.000 RON (cursuri cu predare în limba română), respectiv 4.500 RON (cursuri cu predare în limba engleză).

OBLIGATORIU se va menționa Facultatea FIIR, scopul plății, iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata.

Dovada plății va fi transmisă pe adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  dar și pe adresa de e-mail a secretarei de an.  

 

Valoarea punctului de credit se determină conform HS215/22.07.2021 și regulilor de mai jos:

-          pentru studenții declarați promovați, care la începutul anului universitar au avut maximum 2 restanțe din anii anteriori, 1 CST* = 30 lei;

-          pentru studenții declarați promovați, care la începutul anului universitar au mai mult de 2 restanțe din anii anteriori, 1 CST*  = 50 lei;

-          pentru studenții care refac anul de studiu și pentru studenții reînmatriculați,  1 CST* = 65 lei.

* CST = Credit de Studiu Transferabil

La rubrica Explicații, studenții vor menționa facultatea (FIIR), Numele si Prenumele, Disciplina, Anul de studii și Tipul taxei. 

Studenții admiși cu taxă vor adăuga și codul. 

Carduri bancare pentru studenți

 

Plăţile/ decontările efectuate de facultate către studenţi, pentru burse, abonamente RATB, ajutoare sociale, premii etc. se pot realiza numai prin transfer bancar, într-un cont de card. De aceea, toţi studenţii care sunt în situaţia de a primi o asemenea sumă trebuie să deţină un card bancar (Nu card REVOLUT).

 

 

Studenţii îşi vor introduce in baza de date a secretariatului facultăţii https://studenti.pub.ro conturile IBAN, până cel târziu pe 31.10.2021.

 

 


PLATA TAXELOR DE STUDII 2019-2020

TERMENUL LIMITA PENTRU PLATA TAXELOR AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA ESTE 15 MAI 2020

 

 

Pentru plata taxelor de studii (taxă refacere de discipline, taxă anuală de studii etc.), se vor parcurge următoarele etape:

1.      Se completează câmpurile solicitate în formularele disponibile aici:

                Pentru programele de studii de LICENȚĂ:          https://forms.gle/uUjav1ThUC8upQRd9

                Pentru programele de studii de MASTERAT:     https://forms.gle/HocdCUxWZoo51u5a8

2.      Informațiile din formulare sunt accesate de Secretariatul facultății, unde se scriu dispozițiile de plată;

3.      Studenții primesc dispoziția de plată, în format electronic, prin e-mail/WApp/Altă variantă și plătesc taxa;

4.      Dovada efectuării plății va transmisă prin e-mail/WApp, pe adresa/nr tel. de la care s-a primit dispoziția de plată.

 

Plata taxelor se face in următoarele conturi:

1. Taxa anuală de școlarizare

2. Taxa de refacere disciplină

cont BRD: RO97BRDE410SV98068754100 cont BCR: RO69RNCB0723000506250269

cont BCR: RO77RNCB0723000506250319

             

3. Taxa de înscriere la facultate

4. Taxa de înmatriculare

cont BCR: RO42RNCB0723000506250270

cont BCR RO50RNCB0723000506250320

 

Valoarea punctului de credit se determină conform regulilor de mai jos:

-          pentru studenții declarați promovați, care la începutul anului universitar au avut maximum 2 restanțe din anii anteriori, 1 CST* = 30 lei;

-          pentru studenții declarați promovați, care la începutul anului universitar au mai mult de 2 restanțe din anii anteriori, 1 CST*  = 50 lei;

-          pentru studenții care refac anul de studiu și pentru studenții reînmatriculați,  1 CST* = 65 lei.

* CST = Credit de Studiu Transferabil

La rubrica Explicații, studenții vor menționa facultatea (FIIR), Numele si Prenumele, Disciplina, Anul de studii și Tipul taxei. 

 

Studenții admiși cu taxă vor adăuga și codul. 

 

 


 

Cuantumul taxelor de studii 

 

Taxe de studii pentru anul universitar 2019/2020

 

Taxa anuală de studii pentru anul universitar 2019/2020 se plăteste astfel:

    •     semestrul I: până pe 15 octombrie 2019;
    •     semestrul al II-lea: până pe 15 martie 2020.

Taxa pentru repetare de disciplină se plăteste la începutul semestrului în care se reface disciplina.

 

Termenul limită pentru plata taxei de repetarea unei discipline din semestrul I este 31.10.2019 și 15.03.2020 pentru repetarea unei discipline din semestrul al II-lea.

 

Studenţii care nu plătesc taxa de repetare de disciplină la termen nu pot susţine verificări parţiale sau finale la disciplinele pe care le refac.

 

Carduri bancare pentru studenti

 

Plăţile/ decontările efectuate de facultate către studenţi, pentru burse, abonamente RATB, ajutoare sociale, premii etc. se pot

realiza numai prin transfer bancar, într-un cont de card. De aceea, toţi studenţii care sunt în situaţia de a primi o asemenea

sumă trebuie să deţină un card bancar.

Universitatea are convenţii pentru plăţi cu băncile BCR, BRD, ING, Banca Transilvania.

 

Studenţii isi vor introduce in baza de date a secretariatului facultatii https://studenti.pub.ro conturile IBAN, de la bancile

 

 

mentionate anterior, până cel târziu pe 31.10.2019.

Taxe de studii pentru anul universitar 2016/2017

 

1.   Taxa anuală de studii (4000 RON) pentru anul universitar 2016/2017 se plătește până cel târziu la data de 15 octombrie 2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de  15 martie 2017, pentru semestrul al II – lea.

2.   Taxa pentru repetare de disciplină se plătește la începutul semestrului în care se reface disciplina, până cel târziu la data de 31.10.2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de 15.03.2017,  pentru semestrul al II-lea.

3.   Studenţii care nu plătesc la termen taxa de repetare de disciplină nu pot reface disciplina și nu pot susţine verificări parţiale sau finale la respectiva disciplină.