Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti.
Facultatea IIR coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare, astfel:
  • Inginerie industrială, cu 8 programe de studii:
   • Tehnologia Construcţiilor de Maşini
   • Informatică Aplicată în Inginerie Industrială
   • Sisteme de Producţie Digitale
   • Logistică Industrială
   • Ingineria Sudării
   • Ingineria şi Managementul Calităţii
   • Inginerie şi Securitate Industrială
   • Industrial Engineering (program in lb. engleză).
  • Inginerie şi management, cu un program de studii:
   • Inginerie Economică Industrială.
  • Mecatronică şi robotică, cu un program de studii:
   • Robotică.
 • studii universitare de Masterat, cu 27 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare:
  • Inginerie industrială, cu 16 programe:
   • Ingineria calităţii
   • Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
   • Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în limba franceză)
   • Concepţie şi management în productică
   • Design industrial şi produse inovative
   • Echipamente pentru terapiii de recuperare
   • Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
   • Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale
   • Ingineria proiectării şi fabricării produselor
   • Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control
   • Inginerie avansată asistată de calculator
   • Managementul întreprinderilor industriale virtuale
   • Maşini şi sisteme de producţie
   • Logistică Industrială
   • Tehnologii și Sisteme Poligrafice
   • Industrial Engineering.
  • Inginerie şi management, cu 5 programe:
   • Inginerie economică şi managementul afacerilor.
   • Calitate în inginerie şi managementul afacerilor.
   • Ingineria şi managementul proiectelor complexe.
   • Managementul Facilității.
   • Ingineria managerială a sistemelor tehnice.
  • Inginerie mecanică, cu 3 programe:
   • Siguranţa şi integritatea structurilor.
   • Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile.
   • Consultanţa în proiectarea sistemelor mecanice.
  • Mecatronică şi robotică, cu un program:
   • Robotică.
  • Relaţii internaţionale şi studii europene, cu un program:
   • Studii europene.
  • Ştiinţele comunicării, cu un programe:
   • Comunicare managerială.
 • studii universitare de Doctorat, în 3 domenii ştiințifice de doctorat,
  • Inginerie industrială 
  • Inginerie mecanică.
  • Inginerie și management

În cadrul facultăţii se pot organiza cursuri de formare continuă, prin intermediul centrelor de cercetare şi ale celor de instruire.

Comunitatea Facultăţii IIR este alcătuită din totalitatea cadrelor didactice titulare şi profesorilor consultanţi/emeriţi, studenţilor, personalului de cercetare, tehnic şi administrativ care desfăşoară activităţi didactice, de cercetare – dezvoltare şi/sau tehnico-administrative.
Facultatea IIR include, în prezent, 5 departamente:

 • Roboți și Sisteme de Producţie
 • Rezistenţa Materialelor
 • Tehnologia Construcţiilor de maşini
 • Ingineria Calității și Tehnologii Industriale
 • Teoria Mecanismelor şi Roboţi

alături de Şcoala Doctorală a Facultăţii IIR.

De asemenea, în cadrul Facultăţii IIR îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects.
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.
La facultatea IIR sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.