Premise

6 CENTRE DE CERCETARE

CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi

OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice,

PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale,

CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare,

CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată,

ICIP/ International Centre of Integrative Projects ‐ definit într‐un parteneriat public‐privat.

ȘCOALA DOCTORALĂ – IIR

1 - Stabilirea temelor de cercetare de doctorat inainte de admitere (septembrie)

2 - Stabilirea laboratoarelor de cercetare din IIR (se permite accesul pe baza unei proceduri)

3 - Accesul (internet/intranet) la informatiile legate de echipamentele de cercetare, caracteristicile acestora, programarea efectuării cercetării experimentale.

4 - Programarea de cursuri speciale in cadrul Școlii de Studii Avansate (ptr. doctoranzi)

5 - Stabilirea de contracte de colaborare de tip parteneriat de cercetare cu mediul industrial

Acțiunea 1 - Definirea unor laboratoare de cercetare performante

1 - Echipa de cercetare

2 - Directiile de cercetare

3 - Aparatura de cercetare si programe software

4 - Parteneri industriali

5 - Procedura de acces in laborator

6 - Persoana de contact

7 - Adresa si localizarea

Acțiunea 2 - Centrul de proiecte si programe de cercetare

1 - Definirea (amenajarea) unui spatiu cu această destinație

2 - Echipare minimală cu logistica necesară

3 - Formarea echipelor de proiect

4 - Conceperea formularelor/anexelor pentru propunerile de proiecte

5 - Discuții cu partenerii industriali

6 - Persoana de contact

7 - Adresa si localizarea

Acțiunea 3 - Conectarea cu rețelele de cercetare in mediul real/virtual

Exemplu:

University Industry Innovation Network

UIIN is a resource and networking platform fostering the exchange of knowledge and information between universities and industry.

TechAdvance™ Technology Assessment Workshop (17.09.2012 în Amsterdam)

Acțiunea 4 - Sesiuni stiințifice organizate de facultate

1 - Sesiunea Știintifică Studențească (în luna mai și temele de cercetare listate la 01 noiembrie)

2 - Școala de vara

3 - Workshop Știintific cu participarea firmelor (octombrie)

Acțiunea 5 - Intărirea legăturii cu mediul economic

Relatie stransă cu Centrul de legătură cu mediul socio‐economic (CLEMSE), înfiinţat prin decizie a Senatului UPB, care are rolul de legătură între facultățile universității, pe de‐o parte, şi actorii din mediul socio‐economic, pe de altă parte.

Acțiunea 6 - Promovarea spiritului antreprenorial în cercetare

Susţinerea cu precădere a activităților de cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunități de afaceri, inclusiv prin crearea de firme ”spin‐off” / ”start‐up”, după modelul universităţilor de prestigiu.

Acțiunea 7 - Iniţierea şi susţinerea unui sistem intern de stimulare financiară a cercetării

1 - Promovarea rezultatelor ştiinţifice remarcabile ‐ brevete naționale şi internaționale aplicate şi valorizate industrial

2 - Repartizarea către facultate a cotei părți din regiile granturilor

3 - Îndrumarea studenților și includerea lor în echipe mai largi care să lucreze sub îndrumarea unui cercetător experimentat la teme de interes major şi susţinerea financiară a acestora