NEWSLETTER UEFISCDI
| 14 octombrie 2021 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport 
Rezultatele consultărilor privind definirea
Agendei Strategice de Cercetare

 

image

 

Acest raport este bazat pe rezultatele activității celor peste 150 de experți implicați în panelurile desfășurate în luna iulie 2021 și a celor 2.353 de respondenți care au participat în perioada august-septembrie 2021 la consultarea online de prioritizare. Le mulțumim pentru contribuția valoroasă la acest demers.

Agenda Strategică de Cercetare propune o prioritizare a unei părți a finanțării publice a cercetării, prin prisma impactului așteptat la nivelul societății, fără a limita disciplinar sau metodologic tipul de cercetare. Prin focalizarea sa pe impactul societal, Agenda Strategică de Cercetare va fi distinctă dar posibil complementară specializărilor inteligente, pentru care s-au derulat o serie de consultări dedicate. De asemenea, Agenda nu vizează orientarea cercetării fundamentale, a cărei susținere trebuie să fie bazată primordial pe criteriile de excelență științifică.

Consultările  s-au derulat în cadrul proiectului ”Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - SIPOCA-592, coordonat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

 

 

 

 

 

 

 

Apeluri

 

image

 

Participă la TechTransfer Summer School, un program online dedicat tuturor celor interesați de transferul tehnologic din domeniul IT și nu numai susținut prin proiectul KnowING IPR - Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management.

 

 

 

 

 

 

image

 

A fost lansată competiția anuală Fulbright Visiting Scholar Award adresată profesorilor și cercetătorilor români care au o diplomă de doctor sau echivalent. Candidații sunt invitați să aplice pentru stagii de cercetare/ predare în orice domeniu, cu excepția medicinei clinice și a altor discipline clinice.

 

 

 

 

 

 

Evenimente

 

image

 

În perioada 25 - 26 octombrie 2021 are loc evenimentul de informare publică organizat în cadrul Cluster-ului 6 ”Alimentație, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu asociat Programului Horizon Europe.
Agenda evenimentului este disponibilă
aici

 

 

 

 

 

 

image

 

În data de 28 octombrie 2021 are loc evenimentul "Facilitating research and innovation cooperation in the Danube Region" axat pe prezentarea apelurilor și oportunităților asociate acțiunilor privind ”Extinderea participării și răspândirea excelenței” din cadrul Programului Horizon Europe.