Societatea comerciala PRIME BATTERIES TECHNOLOGY SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 84, sector 4,  are deschise doua  posturi de inginer mecanic proiectant pentru punctul de lucru din str Oxigenului nr 4C, Ilfov ( (platforma industrala Pallady mijloace  de transport : metrou statia Republica sau Anghel Saligny, autobuz103, 246) .

Asteptam CV -ul aplicantilor la adresa de email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Persoana de contact: Olga Costescu, 0751166171.