Accommodation

ANUNȚ

privind cazările în

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

 

 

Anul universitar 2021-2022

 

Cererile de cazare pentru semestrul 2, anul universitar 2021-2022, se vor trimite prin platforma MS Teams catre domnul prodecan Radu PARPALA.La sfârșitul  acestei săptamâni este programată o nouă sesiune de repartizare în căminele Facultății de Inginerie Industrială si Robotică.
Pot participa studenții din anii I, II, III, IV licența si I, II Masterat.

Vă amintim că: in anul universitar 2021 – 2022, în căminele studențești ale Universității Politehnica din București se vor caza  studenții români și străini vaccinați contra SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cei cu schema de vaccinare incompletă și cei aflați în perioada cuprinsă între ziua 15 și 180 ulterioară confirmării infectării cu SARS-COV-2.

Repartizarea în cămin se realizează pe durata de valabilitate a certificatului COVID.

Întrucât numarul de locuri este limitat, cazarea se va realiza în ordinea mediilor pentru toate persoanele care reconfirmă cererea de cazare prin intermediul formularului urmator:

Formular

 

 


 

 


Joi, 7.10.2021, ora 18:00, se va organiza o nouă sesiune de repartizarea a locurilor în cămine. Pot participa studenții din ciclurile de Licență / Doctorat și cazurile sociale / bursieri ai statului roman.

 

 


 

 

În anul universitar 2021 – 2022, în căminele studențești ale Universității Politehnica din București se vor caza  studenții români și străini vaccinați contra SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cei cu schema de vaccinare incompletă și cei aflați în perioada cuprinsă între ziua 15 și 180 ulterioară confirmării infectării cu SARS-COV-2.

Repartizarea în cămin se realizează pe durata de valabilitate a certificatului COVID.

 

Cazările la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

vor incepe vineri, 1 octombrie ora 14:00 cu studenții din anul 1 Licență.

 


Pentru ridicarea repartiției sunt necesare următoarele acte în dublu exemplar:
- Copie act de identitate
- Dovada achitării regiei de cămin pe luna Octombrie (imprimată)
sau
- Acte doveditoare pentru scutire/reducere regie cămin

 

 Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 01.10.2020, conform următorului calendar:

        

 Dovada vaccinării se va face cu unul din următoarele documente (încarcate în contul personal din http://studenți.pub.ro sau trimise prin e-mail comisiei de cazare

de la nivelul facultății la care s-a înregistrat cererea de cazare):


a.    certificatul digital al UE privind COVID, pentru cetăţenii UE;


b.    documentul de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză, în cazul

cetăţenilor străini şi apatrizi definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

 

Studenții cazați aflați in perioada cuprinsă intre ziua 15 si 180 ulterioară confirmării infectării cu SARS-COV-2, au obigativitatea ca in ziua 181 să prezinte dovada vaccinării și a trecerii a 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în caz contrar vor fi decazați. Prodecanul responsabil cu cazarea are obligația de a anunța administratorul de cămin pentru întocmirea ordinului de evacuare din cămin.

Studenții, care la data cazării atestă efectuarea primei doze, au obligația, ca imediat după finalizarea schemei de vaccinare să înmâneze Comisiei de cazare, documentele doveditoare finalizării schemei de vaccinare.

   Angajații Universității Politehnica din București, inclusiv persoanele care locuiesc cu aceștia, care optează pentru cazarea în căminele studențești se supun acelorași condiții și obligații prevăzute în prezentului articol.   

 

 

Criteriile de cazare ale studenților prevăzuți la art.1 alin.(1), aprobate de Consiliul de Administrație la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate după cum urmează:

  • studenții de la licență anul I;
  • bursierii statului român;
  • studenții orfani, cazurile sociale și alte categorii stabilite de legislația în vigoare;
  • celelalte categorii conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la completarea locurilor disponibile în anul universitar 2021/2022.

 

Studenții imunizați români și străini vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face doar după prezentarea și verificarea Certificatului digital european COVID pentru studenții romîni și a Adeverinței de vaccinare pentru cetățenii non UE, și prezentarea dovezii achitării regiei de cămin.

 

Categoriile de studenți cazați scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr.272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 

  1. copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați;
  2. bursierii statului român;
  3. studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare;
  4. orfanii de un părinte sau de ambii părinți;
  5. Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor benificia de reducere la plata regiei de cămin cu 50%, conform art.16 alin.(8) din Legea 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

 Studenții cazați care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta și cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 

-         adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;

 

-         certificat de deces părinte/părinți;

 

-         adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

 

-         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

 

 

 

Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student deschis în platformă http://studenți.pub.ro secțiunea plăți sau prin ordin plată cu următoarele detalii la plată - nume si prenume, cămin, luna pentru care se plătește, în următoarele conturi:

 

 

         Pentru studenții români (cont în lei)

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

 

Banca Comerciala Romana - IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU

 

Banca Romana pt. Dezvoltare - IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

 

 

Pentru studenții străini (cont în EURO)

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

 

Banca Comerciala Romana, IBAN: RO49RNCB0723000506250338

 

Banca Romana de Dezvoltare, IBAN: RO32BRDE410SV59022704100

 

 

 

 


Anul universitar 2020-2021

  

 În conformitate cu:

- prevederile Ordinului  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

              - aplicarea de către UPB a Scenariului 2 – ”Cursuri derulate online, seminarii organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție”       

                Vă informăm că măsurile propuse de Universitatea POLITEHNICA din București, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății nr 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor și cu toate celelalte reglementari cu privire la cazarea studenților, respectând art. 24, alin b) 3, în dormitoare, pentru școlari peste 15 ani trebuie asigurați 16-20 mc aer, sunt următoarele:

-          în căminul P4, care dispune de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați câte 3 studenți în cameră;

-          în căminul P18, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;

-          în căminul P25, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, va fi cazat câte un student în cameră;

 

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt ierarhizate după cum urmează:

-          cazurile sociale;

-          studenții de la licență din anul I;

-          celelalte categorii, conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la completarea locurilor disponibile.

 

Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 02.10.2020, conform următorului calendar:

-      02.10.2020 – Studenții din anul I Licență

-          03.10.2020 – Studenții integraliști din anii II, III și IV Licență și cazurile sociale

-          04.10.2020 – Studenții restanțieri din anii II, III, și IV Licență ( în limita locurilor disponibile)

 

ATENȚIE: Intervalul orar în care se va prezenta fiecare student va fi afișat ulterior pe pagina de internet a Facultății de Inginerie Industrială și Robotică.

 

Tariful aprobat de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020, pentru căminele P4, P18 și P25, este de 250 lei per student;

Categoriile de studenți cazați care vor fi scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr. 3130/2019, sunt:

1.     copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflați in activitate sau pensionați,

2.     bursieri ai statului roman,

3.     studenti străini scutiți de plata taxelor de școlarizare,

4.     orfani de un părinte sau ambii părinți,

5.     studenti cu dizabilități si studenti aflați in regim de protecție specială.

 

Studenții cazați, care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

-         adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;

-         certificat de deces părinte/părinți

-         adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

-         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

 

Plata se va efectua on-line, cu datele:

Universitatea POLITEHNICA din București –  CUI 4183199

Banca Comerciala Romana: COD IBAN RO96RNCB0723000506250268;

SWIFT: RNCB RO BU

sau

Banca Romana pentru Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100;

SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată trebuie menționat, obligatoriu, următoarele:

Nume prenume………, regie cămin luna octombrie, cămin …., camera ….

 

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către Comisia de cazare constituită la nivelul facultății. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programată către facultate pentru ridicarea de repartiției, conduce la pierderea locului de cazare.

 

Studenții care au optat pentru a fi cazați nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

ANUNȚ

privind cazările în

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

în anul universitar 2020-2021

 

 

 În conformitate cu:

- prevederile Ordinului  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

              - aplicarea de către UPB a Scenariului 2 – ”Cursuri derulate online, seminarii organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare și proiecte organizate cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție”       

                Vă informăm că măsurile propuse de Universitatea POLITEHNICA din București, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul ministerului sănătății nr 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor și cu toate celelalte reglementari cu privire la cazarea studenților, respectând art. 24, alin b) 3, în dormitoare, pentru școlari peste 15 ani trebuie asigurați 16-20 mc aer, sunt următoarele:

-          în căminul P4, care dispune de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați câte 3 studenți în cameră;

-          în căminul P18, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;

-          în căminul P25, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, va fi cazat câte un student în cameră;

 

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt ierarhizate după cum urmează:

-          cazurile sociale;

-          studenții de la licență din anul I;

-          celelalte categorii, conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la completarea locurilor disponibile.

 

Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare socială, începând cu data de 02.10.2020, conform următorului calendar:

-          02.10.2020 – Studenții din anul I Licență

-          03.10.2020 – Studenții integraliști din anii II, III și IV Licență și cazurile sociale

-          04.10.2020 – Studenții restanțieri din anii II, III, și IV Licență ( în limita locurilor disponibile)

ATENȚIE: Intervalul orar în care se va prezenta fiecare student va fi afișat ulterior pe pagina de internet a Facultății de Inginerie Industrială și Robotică.

 

Tariful aprobat de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020, pentru căminele P4, P18 și P25, este de 250 lei per student;

Categoriile de studenți cazați care vor fi scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr. 3130/2019, sunt:

1.     copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflați in activitate sau pensionați,

2.     bursieri ai statului roman,

3.     studenti străini scutiți de plata taxelor de școlarizare,

4.     orfani de un părinte sau ambii părinți,

5.     studenti cu dizabilități si studenti aflați in regim de protecție specială.

 

Studenții cazați, care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

-         adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;

-         certificat de deces părinte/părinți

-         adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

-         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

 

Plata se va efectua on-line, cu datele:

Universitatea POLITEHNICA din București –  CUI 4183199

Banca Comerciala Romana: COD IBAN RO96RNCB0723000506250268;

SWIFT: RNCB RO BU

sau

Banca Romana pentru Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100;

SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată trebuie menționat, obligatoriu, următoarele:

Nume prenume………, regie cămin luna octombrie, cămin …., camera ….

 

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către Comisia de cazare constituită la nivelul facultății. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programată către facultate pentru ridicarea de repartiției, conduce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru a fi cazați nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

Criteria for students repartition in dorms

The criteria taken into account for the students repartition in dormitories is the following:
- achievement, in previous academic years, of all students obligations (according to the dormitory rules);
- continuity in the room;
- results in academic (professional) activity;
- personal affinities (students who wish to live in the same room must state this fact in the application for pre-accommodation, and if not done, can directly address to the board of the hostel).

Students admitted in the first year, who know each other and want to live in the same room, must come together to express their accommodation option.

The I.E.R. Faculty Accommodation Commission for the academic year 2019-2020:
- Dean, Prof. Dr. Cristian DOICIN
- Vice-dean, Prof. Dr. Dumitru Titi CICIC 
- Student AS Poli
- ASIMST member
- Senator Student

Order of demands analysis for students who wish to stay in I.E.R. dormitories
1. Students with outstanding results  from the II, III and IV academic year;
2. Undergraduate students admitted to the Faculty I.E.R. in the first year  - with Baccalaureate Diploma obtained in 2013;
3. Ph.D. student of I.E.R. Doctoral School;
4. Master Students of I.E.R. Faculty admitted in the first year;  
5. Students of I.E.R. Faculty with 1, 2 etc. failed exams.