Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică își va desfășura festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022 pe data de 4.10.2021. Festivitatea are loc la ora 13:00 pentru studenții de la Licență și la ora 17:00 pentru cei de la Masterat.

Festivitatea se va desfășura online pe platforma Teams.

 

Pentru LICENTA, pe canalul „Licenta - Deschidere An Univ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ” (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab90032b5d4e64418b0a3709c401fbeab%40thread.tacv2/1633269765794?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22fbd03802-2cce-4c51-912d-4edf3c28fb8d%22%7d);

 

Pentru MASTERAT, pe canalul „Masterat - Deschidere An Univ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ” (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac504cf601e374779a26f275fe3896204%40thread.tacv2/1633271662330?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22fbd03802-2cce-4c51-912d-4edf3c28fb8d%22%7d)